Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler / Required Documents for Final Admission

11 Aralık 2020 tarihinden önce yerleştirilen ve Öğrenim ücretini yatıran adayların, aşağıdaki belgeleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar Uluslararası Öğrenci Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir. 

Kesin kayıt için gerekli belgeler:

a) Diploma Denklik Belgesi: Ortaöğretim (Lise) Diplomasının, Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (ya da T.C. Büyükelçiliğinden ve Konsolosluklarından) veya Üniversitelerarası Kurul’dan alınan belge (T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Liselerinden mezun olan adaylarda Diploma Denklik Belgesi aranmamaktadır).

b) Diploma: Lise diplomasının aslı ve çevirisi (Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı olmalıdır. T.C. Noterlerinden onaylı Diplomalar da geçerlidir).

c) Not Durum Belgesi (Transkript): Tüm adaylardan istenmektedir. T.C. Liselerinden mezun olmayan adaylar için T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış sureti gerekmektedir (Transkriptin ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyasının da transkripte eklenmesi gerekir). T.C. Noterlerinden onaylı Not Durum Belgeleri de geçerlidir (Not Dökümünün Detaylı Bir Şekilde Diploma Üzerinde Verildiği Durumlar Hariç).

ç) Sınav Sonuç Belgesi: Sınav Sonuç Belgesinin aslı, Ulusal ve Uluslararası sınav sonuç belgelerinin Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı ve Türkçe çevirisi, Türkiye’deki diğer Üniversiteler tarafından yapılan Üniversitemizce tanınan sınavlar için, sınavı yapan Üniversite tarafından düzenlenmiş, onaylı belge (imzalı ve mühürlü sınav sonuç belgesi) (Eğer Aday Tablo 1’deki veya Yönetim Kurulu’nun kabul ettiği Herhangi Bir Sınav Puanı ile Yerleşmişse).

d) Pasaportun fotokopisi.

e) Banka Dekontu: Katkı Payı ve diğer kayıt giderleri için öngörülen ücretin ilgili hesaplara yatırıldığını gösteren banka dekontu.

f) Varsa Uluslararası geçerliliği olan, Yabancı Dil belgesinin T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı sureti.

g) Varsa Türkçe dil düzeyini gösterir belge.

ğ) Fotoğraf: 4,5 cm x 6 cm ebadında altı (6) adet vesikalık fotoğraf.

h) İkametgâhı ile ilgili beyanı: Öğrenci kayıt işlemi bittikten sonra, öğrenci belgesi ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ ne müracaat ederek, kendisine verilen ve öğrenim süresi boyunca kullanacağı Yabancı Kimlik Numarası ile ikamet belgesini en geç 2 ay içerisinde teslim etmek zorundadır.

ı) Maddi Durum Belgesi: Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır (Bu form öğrenci kayda geldiği zaman Öğrenci İşleri tarafından kendisine verilip imzalatılacaktır).

i) Sağlık Sigortası: Öğrenci, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. sağlık sigortasına sahip olduğuna dair belgeyi en geç bir ay içerisinde teslim etmek zorundadır.

j) Oryantasyon Belgesi: Üniversite tarafından verilen belge

--------

Candidates who paid their tuition fees have to submit the following required documents to International Student Office by November 15th, 2020. 

Required Documents for Final Admission:

  • High School Diploma Equivalence Certificate (Given by Ministry of National Education or Turkish Embassies)
  • Official High School Diploma
  • Official High School Transcript
  • Passport
  • Turkish Language Certificates (if available)
  • Photos
  • Residency permit (Given by local immigration authorities)
  • Health insurance
  • Mandatory orientation certificate (Given by Dumlupınar University)
09 Nisan 2021, Cuma / 2447 defa okundu.