2020 Uluslararası Öğrenci Kontenjan Listesi

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
2020 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI*

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ* KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY  SÜRE /YIL
(DURATION /YEARS)
KONTENJAN
(QUOTA)
Spor Bilimleri Fakültesi Faculty of Sports Sciences    
Antrenörlük Eğitimi Coaching Education 4 40
Antrenörlük Eğitimi (İÖ) Coaching Education (EP) 4 40
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Physical Education and Sports Teaching 4 30
Rekreasyon Recreation 4 40
Rekreasyon (İÖ) Recreation (EP) 4 40
Spor Yöneticiliği Sports Management 4 40
Spor Yöneticiliği (İÖ) Sports Management (EP) 4 40
Güzel Sanatlar Fakültesi Faculty of Fine Arts    
Çizgi Film (Animasyon) Cartoons-Animation 4 40
Resim Drawing 4 40
Seramik Ceramic 4 30
Görsel İletişim Tasarımı Visual Communication Design 4 50
Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) Visual Communication Design (EP) 4 40
Eğitim Fakültesi Faculty of Education    
Fen Bilgisi Öğretmenliği Teacher Training in Sciences 4 30
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level 4 40
Okul Öncesi Öğretmenliği Teacher Training at Pre-School Level 4 40
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) Teacher Training at Pre-School Level (EP) 4 40
Sınıf Öğretmenliği Teacher Training at Primary School Level 4 40
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Teacher Training in Social Studies 4 50
Türkçe Öğretmenliği Teacher Training in Turkish 4 50
Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Science and Arts    
Arkeoloji Archaeology 4 30
Biyokimya Biochemistry 4 40
Biyoloji Biology 4 40
Fizik Physics 4 40
İngiliz Dili ve Edebiyatı English Language and Literature 4 40
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) English Language and Literature (EP) 4 40
Kimya Chemistry 4 40
Matematik Mathematics 4 50
Sosyoloji Sociology 4 40
Sosyoloji (İÖ) Sociology (EP) 4 40
Tarih History 4 50
Tarih (İÖ) History (EP) 4 50
Türk Dili ve Edebiyatı Turkish Language and Literature 4 60
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Turkish Language and Literature (EP) 4 60
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Faculty of Economics and Administrative Sciences    
Ekonometri Econometrics 4 30
İktisat Economics 4 80
İşletme Management 4 80
Kamu Yönetimi Public Administration 4 80
Kamu Yönetimi (İÖ) Public Administration (EP) 4 80
Maliye Public Finance 4 100
Maliye (İÖ) Public Finance (EP) 4 100
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Political Science and International Relations 4 100
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) Political Science and International Relations (EP) 4 100
Uluslararası Ticaret ve Finansman International Trade and Finance 4 100
İslami İlimler Fakültesi Faculty of Islamic Sciences    
İlahiyat Theology 4 100
İlahiyat (İÖ) Theology (EP) 4 100
Mühendislik Fakültesi Faculty of Engineering    
Bilgisayar Mühendisliği Computer Engineering 4 30
Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Computer Engineering (EP) 4 30
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Electrical-Electronic Engineering 4 30
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) Electrical-Electronic Engineering (EP) 4 30
Endüstri Mühendisliği Industrial Engineering 4 30
Endüstri Mühendisliği (İÖ) Industrial Engineering (EP) 4 30
İnşaat Mühendisliği Civil Engineering 4 30
İnşaat Mühendisliği (İÖ) Civil Engineering (EP) 4 30
Jeoloji Mühendisliği Geological Engineering 4 60
Maden Mühendisliği Mining Engineering 4 60
Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 30
Makine Mühendisliği (İÖ) Mechanical Engineering (EP) 4 30
Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Metallurgy and Material Science Engineering 4 60
Mimarlık Fakültesi Faculty of Acrhitecture    
İç Mimarlık Interior Architecture 4 50
İç Mimarlık (İÖ) Interior Architecture (EP) 4 50
Yabancı Diller Yüksekokulu School of Foreign Languages    
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Translation and Interpreting (English) 4 30
Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi Kütahya Faculty of Applied Sciences    
Bankacılık ve Finans Banking and Finance 4 50
Muhasebe Accounting 4 50
Sigortacılık ve Risk Yönetimi Insurance and Risk Management 4 50
Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Tavşanlı Faculty of Applied Sciences    
Turizm ve Otel İşletmeciliği Tourism and Hospitality Management 4 40
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gastronomy and Culinary Arts 4 40
Simav Teknoloji Fakültesi Simav Technology Faculty    
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Electrical-Electronic Engineering 4 40
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) Electrical-Electronic Engineering (EP) 4 40
Makine Mühendisliği Mechanical Engineering 4 50

Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Önlisans

Kütahya Fine Arts Vocational School

Associate/Two Year Degree

   
Çini Sanatı ve Tasarımı Tile Art and Design 2 20
Geleneksel El Sanatları Traditional Hand Crafts 2 20
Grafik Tasarımı Graphics Design 2 30
Grafik Tasarımı (İÖ) Graphics Design (EP) 2 30
İç Mekan Tasarımı Interior Design 2 30
İç Mekan Tasarımı (İÖ) Interior Design (EP) 2 30
Mimari Dekoratif Sanatlar Architectural Decorative Arts 2 30
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) Architectural Decorative Arts (EP) 2 30
Mimari Restorasyon Architectural Restoration 2 30
Mimari Restorasyon (İÖ) Architectural Restoration (EP) 2 30

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Önlisans

Kütahya Social Sciences Vocational School

Associate/Two Year Degree

   
Bankacılık ve Sigortacılık Banking and Insurance 2 25
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Banking and Insurance (EP) 2 25
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Office Management and Executive Assistant 2 25
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Office Management and Executive Assistant (EP) 2 25
Çağrı Merkezi Hizmetleri Call Center Services 2 25
Dış Ticaret Foreign Trade 2 25
Dış Ticaret (İÖ) Foreign Trade (EP) 2 25
Emlak ve Emlak Yönetimi Real Estate and Real Estate Management 2 25
İşletme Yönetimi Business Management 2 25
Lojistik Logistics 2 25
Lojistik (İÖ) Logistics (EP) 2 25
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 25
Otobüs Kaptanlığı Motor Bus Captainship 2 25
Pazarlama Marketing 2 25
Turist Rehberliği Tourist Guide 2 40
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Tourism and Traveling Services 2 40

Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Önlisans

Kütahya Technical Sciences Vocational School

Associate/Two Year Degree

   
Bilgisayar Operatörlüğü Computer Operator 2 30
Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) Computer Operator (EP) 2 20
Bilgisayar Programcılığı Computer Programming 2 30
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Computer Programming (EP) 2 30
Elektrik Electrics 2 30
Elektrik (İÖ) Electrics (EP) 2 20
Elektronik Teknolojisi Electronics Technology 2 20
İnşaat Teknolojisi Construction Technology 2 40
İnşaat Teknolojisi (İÖ) Construction Technology (EP) 2 30
Kimya Teknolojisi Chemistry Technology 2 20
Kimya Teknolojisi (İÖ) Chemistry Technology (EP) 2 20
Makine Mechanics 2 30
Makine (İÖ) Mechanics (EP) 2 30
Mekatronik Mechatronics 2 30
Mekatronik (İÖ) Mechatronics (EP) 2 20
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Civil Defence and Firefighting 2 40
Yapı Denetimi Building Inspection 2 30

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu

Önlisans

Tavşanlı Vocational School

Associate/Two Year Degree

   
Bilgisayar Programcılığı Computer Programming 2 30
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Computer Programming (EP) 2 30
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Biomedical Equipment Technology 2 30
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Office Management and Executive Assistant 2 30
Dış Ticaret Foreign Trade 2 30
Harita ve Kadastro Mapping and Cadastrate 2 30
İnternet ve Ağ Teknolojileri Internet and Network Technologies 2 30
Lojistik Logistics 2 30
Makine Mechanics 2 30
Muhasebe ve Veri Uygulamaları Accounting and Tax Applications 2 40
Otomotiv Teknolojisi Automotive Technologies 2 30
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Automotive Technologies (EP) 2 30
       
       
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KUTAHYA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES    

Tıp Fakültesi

Faculty of Medicine

6 5

Diş Hekimliği Fakültesi

Faculty of Dentistry

5 2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Faculty of Health Sciences    
Ebelik Obstetrics 4 1
Fiztoterapi ve Rehabilitasyon Physiotherapy and Rehabilitation 4 2
Hemşirelik Nursing 4 2

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Simav Vocational School of Health Services

   
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Medical Laboratory Techniques   5
Fizyoterapi Physiotherapy   5
Yaşlı Bakımı Elderly Care   5
Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gediz Vocational School of Health Services    
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Medical Documentation and Secretariat   5
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) Medical Documentation and Secretariat (EP)   5
İlk ve Acil Yardım First and Emergency Aid   5

(*)YÖK'ün onayına sunulan kontenjan listesi

Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, Çarşamba